Kawasaki Z1000SX

Tarife

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
1 Tag
600 km
0,35 €
109
1 Wochenende
600 km
0,35 €
288

Allgemeines

Type: Kawasaki Z1000SX
24 Stunden,300 km frei